เช่าคอม Core i5-2400s
รหัสสินค้า : Lenovo®ThinkCentre Edge71 SFF
รุ่นสินค้า : Core i5-2400s /4 GB/ 500 GB
ค่าเช่าต่อวัน :
500 บาท
ค่าเช่าต่อเดือน :
Call บาท
หมายเหตุ : ราคาเช่าคอมพิวเตอร์นี้เป็นราคาเช่าตั้งแต่10 ชุดขึ้นไป

แสดง : 4857 ครั้ง/แสดงเมื่อ : 16/06/2016


 
  • it-insight.shop :
  • 9Expert : 9Expert ให้บริการฝึกอบรม IT และ บริการด้านการให้คำปรึกษา และการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามมาตราฐาน WCAG 2.0ของW3C
  • byCreation+ : byCreation+ : Click to Success - ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,ร้านออนไลน์,ร้านค้าออนไลน์,ราคาเว็บ,ราคาเว็บไซต์
  • 15 Business Advisory Limited : 15 Business Advisory Limited
  • สำนักกฎหมาย สิทธิชัย : ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม

ผลงานที่ผ่านมา


รูปภาพ รายละเอียด
สถาบันพระปกเกล้า
เริ่มแสดงเมื่อ 19/02/2020 - จำนวนผู้อ่าน : 15 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 7 เครื่อง
ลักษณะงาน : ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 21/01/2020 - จำนวนผู้อ่าน : 66 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 26 เครื่อง
ลักษณะงาน : ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

สถาบัน BitS ( Thailand )
เริ่มแสดงเมื่อ 10/12/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 126 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 135 เครื่อง
ลักษณะงาน : ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เริ่มแสดงเมื่อ 26/11/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 157 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 48 เครื่อง
ลักษณะงาน : ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

ธุรกิจสารสนเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 15/08/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 301 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 20 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 25/07/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 261 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 40 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

โรงพยาบาลเด็ก
เริ่มแสดงเมื่อ 11/06/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 305 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 30 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

โรงพยาบาลเด็ก
เริ่มแสดงเมื่อ 05/06/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 150 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์20ชุด
ลักษณะงาน : อบรม

Chotiros Khumsathian
เริ่มแสดงเมื่อ 29/04/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 364 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 30 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

amari watergate Bangkok Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 20/04/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 342 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์15ชุด
ลักษณะงาน : อบรม

Teledirect Thailand Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 25/03/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 381 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : โน๊ตบุค 14 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

สถาบันพระปกเกล้า
เริ่มแสดงเมื่อ 28/02/2019 - จำนวนผู้อ่าน : 284 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : โน๊ตบุค 8 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 13/12/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 363 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 20 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานระบบบสนับสนุนการปฎิบัติงาน

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เริ่มแสดงเมื่อ 27/11/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 316 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน็ตบุค 40 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการสร้างสรรค์ infographics เพื่อสิ่งแวดล้อม

Bay computing Co.,Ltd
เริ่มแสดงเมื่อ 08/10/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 361 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 15 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

Bay computing Co.,Ltd
เริ่มแสดงเมื่อ 03/10/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 277 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

ดูเม็กซ์ Dumex Thailand
เริ่มแสดงเมื่อ 28/09/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 282 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 21 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
เริ่มแสดงเมื่อ 27/09/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 236 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 22 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2016

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 06/09/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 241 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 44 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2013

บริษัท ไทยดิคัล จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 29/08/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 276 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2013

บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 27/08/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 274 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

VTEC DECOR CO., LTD.
เริ่มแสดงเมื่อ 20/08/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 274 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

Three Bond Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 17/08/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 326 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 23 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2013

9Expert Training
เริ่มแสดงเมื่อ 01/08/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 263 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 30 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม หลักสูตร Excel SQL Power BI ASP MVC...

Boots Retail (Thailand) Ltd.,
เริ่มแสดงเมื่อ 10/07/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 286 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 21 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2007และ2013

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 06/07/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 275 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 26 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2016

สถาบัน BitS ( Thailand )
เริ่มแสดงเมื่อ 18/06/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 274 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 80 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2013

HAST LOGISTICS CO.,LTD.
เริ่มแสดงเมื่อ 06/06/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 385 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 4 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

TBSC Logistics.Co.Ltd
เริ่มแสดงเมื่อ 23/03/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 398 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

media co.Ltd (ช่อง7)
เริ่มแสดงเมื่อ 18/03/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 330 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 4 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 17/01/2018 - จำนวนผู้อ่าน : 383 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 44 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2013

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(เอไอที)
เริ่มแสดงเมื่อ 18/12/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 377 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 16 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม ArcGIS

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 28/11/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 435 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 80 ชุด
ลักษณะงาน : ประชุมเชิงปฎิบัติการ

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 13/11/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 457 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 80 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2010และ2013

The Halls
เริ่มแสดงเมื่อ 07/11/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 434 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานอบรมแนวทางการตรวจสอบและออกใบอนุญาติผลิตพลังงานควบคุม

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 24/10/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 584 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : คอมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
ลักษณะงาน : สำนักงาน

สถาบัน BitS ( Thailand )
เริ่มแสดงเมื่อ 16/10/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 329 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน็ตบุค
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 22/09/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 421 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 27 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม microsoft office excel 2010

สถาบัน BitS ( Thailand )
เริ่มแสดงเมื่อ 06/07/2017 - จำนวนผู้อ่าน : 415 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า NB 80 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

ibis styles bangkok khaosan viengtai
เริ่มแสดงเมื่อ 13/12/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 671 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 6 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 23/11/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 683 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค 15 ตัว
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 22/11/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 498 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค 13 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งาน AUTOCAD 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา ลัยศรีปทุม
เริ่มแสดงเมื่อ 21/11/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 489 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 50 ชุด
ลักษณะงาน : กิจกรรม การสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สถาบัน BitS ( Thailand )
เริ่มแสดงเมื่อ 27/10/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 524 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 74 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 26/10/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 648 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 18/10/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 612 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 10 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 07/07/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 577 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค 20 ตัว
ลักษณะงาน : Computer Training

Bits (Thailand)
เริ่มแสดงเมื่อ 30/06/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 527 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : computer Notebook
ลักษณะงาน : training

บริษัท เอสส์โค โซลูชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 04/05/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 621 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 12 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัท AIMC Center For Financial Professional Knowledge
เริ่มแสดงเมื่อ 18/04/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 567 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค 51 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมหลักสูตร Wealth Financial Planning Workshops

บริษัท AIMC Center For Financial Professional Knowledge
เริ่มแสดงเมื่อ 14/03/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 618 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค 45 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการโปรแกรม Microsoft office 2010

บริษัทคัสโตเมอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 10/03/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 564 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน๊ตบุค 58 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมหลักสูตร NEW DCS และ DAS -i

JST Group
เริ่มแสดงเมื่อ 24/02/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 592 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปนแกรม

บริษัท คัสโตเมอร์เอ็นจิเนียริ่ง
เริ่มแสดงเมื่อ 12/01/2016 - จำนวนผู้อ่าน : 891 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 50 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 14/10/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 556 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 21 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรมAutoCAD

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 07/10/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 854 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าcomputer 100 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม(SAP)ของการประปาส่วนภูมิภาค

บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 23/09/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 676 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน :

AIM Training Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 18/09/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 526 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5 นครราชสีมา
เริ่มแสดงเมื่อ 08/07/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 680 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าnotebook 15 ตัว
ลักษณะงาน : ใช้ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่26

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 25/06/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 837 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า NoteBook 20 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งาน AutoCAD 2015

บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี่ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 18/06/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 654 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า monitor
ลักษณะงาน : งาน KEYSIGHT MEASUREMENT FORUM Thai land 2015

MPO ASIA Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 15/06/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 657 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าcomputer 10 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้ในการอบรม

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 22/05/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 738 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 23 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้ในการอบรม

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 30/04/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 685 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 18 เครื่อง
ลักษณะงาน : งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 24/04/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 740 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 18 เครื่อง
ลักษณะงาน : งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 03/04/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 741 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 20 เครื่อง
ลักษณะงาน : งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่22/2558

บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 28/03/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 784 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 20 เครื่อง
ลักษณะงาน : งาน Run For Your Lives Thailand

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 18/03/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 750 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ โน็ตบุค 20 ตัว
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งาน AUTOCAD 2015

บริษัท นายเทคเซิร์ฟ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 16/03/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 625 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 06/03/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 657 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท เอส.อี.อินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 23/02/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 787 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 38 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัท ดีเอส อินโฟ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 09/02/2015 - จำนวนผู้อ่าน : 738 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNotebook 16 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้ในการอบรม

บริษัท กู๊ดฟีลลิ่ง จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 27/08/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 1030 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : เช่าถ่ายละครหมอผีไซเบอร์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 23/07/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 773 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า Notebook
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 01/07/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 967 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าโน็ตบุค และ monitor lcd
ลักษณะงาน : สัมมนางาน Agilent Measurement Forum (AMF 2014)

บริษัท ดีเอส จอห์นสัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 20/05/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 741 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 21ชุด
ลักษณะงาน : อบรม

สถาบันพัฒนาฟีมือแรงงานภาค5นครราชสีมา
เริ่มแสดงเมื่อ 13/01/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 849 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 07/01/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 835 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 07/01/2014 - จำนวนผู้อ่าน : 1058 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า COMPUTER NOTEBOOK 10 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรม

Fitness First ( Thailand ) Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 06/12/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 774 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรม

MINOR GROUP
เริ่มแสดงเมื่อ 29/11/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 701 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 25/11/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 962 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท ออลซีซั่นส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 22/11/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 753 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรม

บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 11/11/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 978 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท คอมเนท จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 28/10/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 812 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าเครื่อง 15 ชุด
ลักษณะงาน : การฝึกอบรมโครงการ ระบบจัดการข้อมูล IPV4 & IPV6

บริษัท ทีเอซีคอนซูเมอร์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 01/10/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 829 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

บริษัท อีคอมเมิร์ซ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 27/09/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 1574 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า โน็ตบุค 25 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรม การใช้งานโปรแกรม

บริษัท โปรดักชั่น เพลกราวด์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 25/06/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 945 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : ถ่ายโมษณา

บริษัท ไบร์ท พรีแคสเตอร์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 24/06/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 748 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 18/06/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 886 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 13/06/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 785 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าnotebook
ลักษณะงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ส่งออกไทย

หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด(มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 03/06/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 778 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 31/05/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 1166 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า์NOTEBOOK 20 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรมวิเคราะตรวจโรคหัวใจ

โฮม โปรดักส์ เทรดดิ้ง จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 17/05/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 884 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 15 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 16/05/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 985 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรม Microsoft Office 2010

บริษัทคราวน์เท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 09/04/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 891 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งาน microsoft office 2010

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 23/03/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 969 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา
เริ่มแสดงเมื่อ 11/03/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 845 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 40 ชุด
ลักษณะงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษาไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
เริ่มแสดงเมื่อ 14/02/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 903 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNOTEBOOK 12 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรม

CEO SUITE CO.,LTD
เริ่มแสดงเมื่อ 08/02/2013 - จำนวนผู้อ่าน : 936 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 27/11/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1012 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า NOTEBOOK 10 ตัว
ลักษณะงาน : งานแถลงข่าว SIAM CENTER

สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มแสดงเมื่อ 26/11/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1013 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : งานCU JOB & EDUCATION FAIR 2012

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2
เริ่มแสดงเมื่อ 24/08/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1200 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 90 ชุด
ลักษณะงาน : นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

กรมประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดงเมื่อ 20/08/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1176 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์40 ชุด
ลักษณะงาน : สัมมนาปฎิบัติการเชิงวิเคราะห์

บริษัท ดับเบิิลยูทีอีซี จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 29/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1121 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 35 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมโปรแกรม @ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 26/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1523 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNoteBook 2 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี พัฒนาธุรกิจ
เริ่มแสดงเมื่อ 24/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 954 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์5ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

บริษัท เอ็มเอสเอช อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 24/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1055 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNoteBook 5 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

Cover Print Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 17/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1005 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์90ชุด
ลักษณะงาน : ejob-dot1.net มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 11/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1219 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNoteBook 3 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานไซร์งาน

บริษัท เน็ตเวิร์ก โปรเพสชั่นนอล โซลูชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 10/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1108 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมเทรนนิ่ง Microsoft Office Excel 2003

เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
เริ่มแสดงเมื่อ 08/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1193 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 24 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิตให้นักศึกษาฝึกงาน

Cover Print Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 04/05/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 962 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 90 ชุด
ลักษณะงาน : งาน ejob-doe8 @ซีคอนสแควร์

Cover Print Co.,Ltd.
เริ่มแสดงเมื่อ 27/04/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1060 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 90 ชุด
ลักษณะงาน : งาน ejobsdotnet @พาต้าปิ่นเกล้า

บริษัืท เวิลด์ไวด์คอมเซอร์วิส จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 05/04/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 959 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า คอมพิวเตอร์ 43 ชุด
ลักษณะงาน : ประชุมกรรมการผู้ถือหุ้น TMB

WISH Consulting CO., LTD
เริ่มแสดงเมื่อ 02/04/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1229 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า NOTEBOOK 2 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมเทรนนิ่ง

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 12/03/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1766 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK 13 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้งานอบรมโปรแกรม

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 09/03/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1194 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 15 ชุด
ลักษณะงาน : อบรม microsoft office access 2007

MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION CO., LTD
เริ่มแสดงเมื่อ 01/03/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1354 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า NOTEBOOK 4 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัท ไซม์ดาร์บี้มาสด้า(ประเทศไทย)จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 29/02/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1145 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 6 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 27/02/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 998 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรม

PC LAND TECHNOLOGIES CO., LTD
เริ่มแสดงเมื่อ 27/02/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1424 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK 10 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้งานอบรมโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต

Rangsit Plaza CO., LTD
เริ่มแสดงเมื่อ 21/02/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1130 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 ชุด
ลักษณะงาน : อบรม microsoft office 2010

WISH Consulting CO., LTD
เริ่มแสดงเมื่อ 05/01/2012 - จำนวนผู้อ่าน : 1408 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า NOTEBOOK 4 เครื่อง
ลักษณะงาน : อบรมเทรนนิ่ง

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 01/10/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1403 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัทซีเอ็มเอสเลิร์นนิ่งเทคโนโลยีเซ็นเตอร์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 11/09/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1261 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์์ NOTEBOOK 10 ตัว
ลักษณะงาน : เทรนนิ่ง

บริษัทซีเอ็มเอสเลิร์นนิ่งเทคโนโลยีเซ็นเตอร์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 08/09/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1164 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์12 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้โปรแกรมลีนุกซ์

บริษัทดิแอ็ทโมสท์พรีเซ้นเทชั่นจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 28/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1058 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ PC10 NOTEBOOK 10
ลักษณะงาน : ประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่9

สภาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน(มหาลัยมหิดล)
เริ่มแสดงเมื่อ 16/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1088 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์20ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท เกลลอก์ก (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 15/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 908 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK 7 เครื่อง
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

บริษัทดิแอ็ทโมสท์พรีเซ้นเทชั่นจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 10/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1205 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์PC&NOTEBOOK
ลักษณะงาน : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 09/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1241 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 30 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมหลักสูตรกาพัฒนาเจ้าหน้าที่รับรถและเจ้าหน้าที่เครม

กรมประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดงเมื่อ 03/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1355 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์30 ชุด
ลักษณะงาน : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะทำงานจัดประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา
เริ่มแสดงเมื่อ 02/08/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1374 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์15ชุด
ลักษณะงาน : การประชุมวิชาการ ?เพศศึกษาเพื่อเยาวชน?ครั้งที่ ๕

บริษัทเพียวริตี้เฮาส์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 12/07/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1303 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์12ชุด
ลักษณะงาน : อบรมโปรแกรมบัญชี

BITS (THAILAND)
เริ่มแสดงเมื่อ 12/07/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1196 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 80 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัทมัลติมีเดียจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 08/06/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 990 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์40ชุด
ลักษณะงาน : ทดสอบระบบ

IT Professional Consulting
เริ่มแสดงเมื่อ 10/05/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1017 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัทเตมูจินดิออกาไนเซอร์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 04/05/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1171 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์5ชุด
ลักษณะงาน : ถ้าไม่มีไฟก้ไม่มีควัน

บริษัทดิแอ็ทโมสท์พรีเซ้นเทชั่นจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 06/04/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1049 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์PC&NOTEBOOK
ลักษณะงาน : การสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่13

MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION THAILAND
เริ่มแสดงเมื่อ 10/03/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1678 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน :

บริษัทแคทโฟลว์โปรดักชั่นจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 08/03/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1317 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : มันส์ยกค่ายSPEED&FUN

บริษัทไทยพีเจ้นจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 15/02/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1358 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์20ชุด
ลักษณะงาน :

บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 08/02/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1175 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์200ชุด
ลักษณะงาน :

บริษัทฮอนด้าออโต้โมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 02/02/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1355 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : อบรมพนักงาน

บริัษัทเตมูจินจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 18/01/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1072 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : กศน.ตำบล:ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีพ

บริษัทดิแอ็ทโมสท์พรีเซ้นเทชั่นจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 13/01/2011 - จำนวนผู้อ่าน : 1061 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์PC&NOTEBOOK
ลักษณะงาน : การประชุมวิชาการ IEC2011

บริษัทเบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 06/12/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1138 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : การประชุดใหญ่วิสามัญประจำปี2552

บริษัทอธิพัชร์พร็อพเพอร์ตี้คอนซัลแตนท์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 11/10/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1100 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์5ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

โรงแรมพูแมน
เริ่มแสดงเมื่อ 10/10/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 983 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : ASEAN TOURISM TASK FORCE MEETINGS

บริษัทเวลเนสแคร์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 01/10/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1110 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 40 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
เริ่มแสดงเมื่อ 08/09/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1018 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 32 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์

รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย
เริ่มแสดงเมื่อ 27/08/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1033 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 50 ชุด
ลักษณะงาน : ประชุมเชิงปฎิบัติการอุปสรรคการใช้ระบบติดตามประเมินผลทางIT

กรมแรงงาน
เริ่มแสดงเมื่อ 11/08/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1063 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์4ชุด
ลักษณะงาน : บันทึกข้อมูลประวัติคนงานต่างด้าวและผลการพิจารณาลงในทะเบียนคอมพิวเตอร์

บริษัทนีโอเน็ตเวิร์คจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 11/08/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1125 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

บริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัด(มหาชน)
เริ่มแสดงเมื่อ 11/08/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1153 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์8ชุด
ลักษณะงาน : ใช้อบรมพนักงาน

บริษัทเตมูจินดิออกาไนเซอร์จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 14/07/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1179 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 8 ชุด
ลักษณะงาน : เด็กฉลาดชาติเจรฺญ เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่8

บริษัทเดอะฮอริซันทัลจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 13/07/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1162 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
เริ่มแสดงเมื่อ 08/07/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1434 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าNOTEBOOK 8 เครื่อง
ลักษณะงาน : ค่ายเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการพัฒนาผู้นำชุมชน

บริษัท ยันม่าร์แคปปิตอล(ไทยแลนด์) จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 13/06/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 2566 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : ให้พนักงานคีย์ข้อมูล

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 11/06/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1093 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : ทดสอบวัดค่า ความคิดทัศนคติ

บริษัท มายมีเดีย จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 03/06/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1036 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : JOB&Oppontunity

โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
เริ่มแสดงเมื่อ 28/04/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1325 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 100 ชุด
ลักษณะงาน : แข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่24

IP WORLD SUPPLY
เริ่มแสดงเมื่อ 15/03/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1392 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 65 ชุด
ลักษณะงาน : รายงานการดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เริ่มแสดงเมื่อ 08/02/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1111 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : project AGM

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เริ่มแสดงเมื่อ 02/02/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1116 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 25 ชุด
ลักษณะงาน : เชิงปฎิบัตการในเครือข่ายอิเลคโทรนิค

Acid digital
เริ่มแสดงเมื่อ 02/02/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1227 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 4 ชุด
ลักษณะงาน : วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2553

บริษัท เมมฟิสออร์กาไนเซอร์แอนด์แมเนจเม้นส์ จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 13/01/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1292 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : การประกวดนางสาวไทยประจำปี 2552

กรมราชทัณฑ์
เริ่มแสดงเมื่อ 04/01/2010 - จำนวนผู้อ่าน : 1242 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 60 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

บริษัท เทเลโทรลวัน จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 24/12/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1313 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการออกแบบและพัฒนาเว๊ปไซต์

บริษัท เจดับบลิวเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 25/11/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1122 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมใช้โปรแกรมบัญชี

บริษัท ไฮเอ็ด โซลูชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 16/11/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1213 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 105 ชุด
ลักษณะงาน : แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 23

สถาบันคุ้มครองผุ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เริ่มแสดงเมื่อ 11/11/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1115 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ pc 5 ชุด notebook 5 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานสำนักงาน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดสุวรรณมงคล จังหวัดตราด
เริ่มแสดงเมื่อ 02/11/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1638 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 16 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมหลักสูตร การติดตั้งดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

โรงแรมปาร์คนายเลิศ
เริ่มแสดงเมื่อ 12/10/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1101 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมใช้งานโปรแกรม Opera

คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยรังสิต
เริ่มแสดงเมื่อ 12/10/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1000 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 22 ชุด
ลักษณะงาน : ครูกับการปฎิรูปการศึกษารอบสอง

Acid Digital.Co.,Ltd
เริ่มแสดงเมื่อ 22/09/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1203 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 14 ชุด
ลักษณะงาน : มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพาณิชย์เกาหลี(Korea Trade Center Bangkok)
เริ่มแสดงเมื่อ 07/09/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1685 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 5 ชุด
ลักษณะงาน : ใช้งานออฟฟิต

กรมพัฒนาที่ดิน
เริ่มแสดงเมื่อ 22/08/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1077 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : โครงการอบรมเผยแพร่โปรแกรมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

บริษัท เอดีพีทีมเวอร์ค จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 15/06/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1087 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมและปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์

สถาบันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร (KAPI) ม.เกษตรศาสตร์
เริ่มแสดงเมื่อ 13/04/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1015 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : งานประชุมวิชาการนานาชาติ NIR 2009

บริษัท แสงศิริเอ็มแอลเค จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 13/03/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1173 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 5 ชุด
ลักษณะงาน : ให้พนักงานคีย์ข้อมูล

บริษัทโอเคแมสจำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 10/03/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 948 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10ชุด
ลักษณะงาน : มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด้กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
เริ่มแสดงเมื่อ 12/02/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1175 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 50 ชุด
ลักษณะงาน : ประชุมเชิงปฎิบัติการในการวางแผนและรายงานผล

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 05/01/2009 - จำนวนผู้อ่าน : 1738 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมการใช้งาน Microsoft Office2003

WORKGROUP TECH
เริ่มแสดงเมื่อ 12/11/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1107 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : งานพันธกิจชิวิตมหัศจรรย์

มหาลัยกรุงเทพ
เริ่มแสดงเมื่อ 08/10/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1129 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : มหกรรมจัดหางาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยุธยา
เริ่มแสดงเมื่อ 11/08/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1276 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 75 ชุด
ลักษณะงาน : ฝึกอบรมพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภาคกลาง

เทศบาลบางม่วง
เริ่มแสดงเมื่อ 09/07/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1267 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1
เริ่มแสดงเมื่อ 01/06/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1169 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ลักษณะงาน : อบรมคอมพิวเตอร์ให้พนักงานการไฟฟ้า

บริษัท มายมีเดีย จำกัด
เริ่มแสดงเมื่อ 05/05/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1240 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : นัดพบแรงงาน

JOBBYYOU
เริ่มแสดงเมื่อ 01/05/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1063 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์10 ชุด
ลักษณะงาน : นัดพบงานและอาชีพเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์)
เริ่มแสดงเมื่อ 01/04/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1265 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 50 ชุด
ลักษณะงาน : เช่าคอมพิวเตอร์ 50 ชุด

SAM CLICK Ltd
เริ่มแสดงเมื่อ 04/03/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1269 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่า Monitor LCD
ลักษณะงาน : ประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

มหาลัยเกษมบัณฑิต
เริ่มแสดงเมื่อ 08/02/2008 - จำนวนผู้อ่าน : 1121 ครั้ง

สิ่งที่เช่า : เช่าคอมพิวเตอร์ 10 ชุด
ลักษณะงาน : นัดพบแรงงานครั้งที่ 14 สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาลัยเกษมบัณฑิต


 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ให้เช่า | บริการ | ผลงาน | ติดต่อเรา ติดต่อสอบถาม : ออฟฟิศ 0-2680-7740, ฝ่ายขาย 09-0665-9906 (คุณแมว), ฝ่ายบริการลูกค้า 09-0665-9907 (คุณใหม่)
บริษัท โชนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
191 ซอยประชาสันติ แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ Tel. 0-2680-7740, Fax. 0-2680-7741

Manage by byCreation Plus Co., ltd.
Copyright © 2011 All Rights Reserved.